KN Golf Links – Cam Ranh

Address:

Long Beach, Cam Ranh City, Khanh Hoa Province, Viet Nam

Tel:

(+84) 2583 999 666  

Email:

membership@kngolflinks.com

Discount:

Find in table below

Valid till:

31 Dec 2022

 

Golf fee

Phí golf

9 Holes

9 Hố

18 Holes

18 Hố

27 Holes

27 Hố

36 Holes

36 Hố

Weekday/ Trong tuần

1,340,000

1,785,000

2,920,000

3,300,000

Weekend & Public Holiday

Cuối tuần và ngày lễ

1,625,000

2,165,000

3,540,000

4,000,000

 

Or 2022 Promotion/ Hoặc chương trình khuyến mãi 2022:

 

Weekday/ Trong tuần

Weekend & Public Holiday

Cuối tuần và ngày lễ

Twilight

(13:30 forward)

1,650,000

Play unlimited holes

Chơi không giới hạn

2,090,000

Play unlimited holes

Chơi không giới hạn

Happy day (Thursday/ Thứ 5)

9 Holes

9 Hố

18 Holes

18 hố

27 Holes

27 hố

36 Holes

36 hố

1,395,000

1,780,000

2,970,000

3,295,000

           

Terms and conditions:

Điều khoản và điều kiện:

  1. All prices are quoted in Vietnamese Dongs (VND).

Tất cả giá có đơn vị là Việt Nam Đồng (VND).

  1. All prices are quoted in net and include compulsory government taxes 20% of Special Consumption Tax and 10% of VAT.

Tất cả là giá thuần và đã bao gồm 20% thuế tiêu thụ đặc biệt và 10% thuế giá trị gia tăng.

  1. Prices are set per person (per pax) and include green fee, caddy, shared cart and 1 pyramid of range balls prior to play.

Giá áp dụng cho 1 người và đã bao gồm phí sân, caddy, xe điện dùng chung và 1 tháp bóng tập.

... See more